top of page

 השימוש בתוצרים מקוריים כגון תבניות משחקיות ומצגות המפורסמות באתר זה הינו חופשי עבור מערכת החינוך בלבד (בתי-ספר וגני ילדים בעלי סמל מוסד בלבד). בעבור גורמים שמחוץ למערכת החינוך (לרבות מחלקות הדרכה בארגונים ועוד) השימוש בתוצרים מותנה בקבלת אישור מהמחבר- ראה לשונית "צרו קשר".

להורדה מהירה: עלו על תמונת המשחק>עכבר ימני>
שמור קישור בשם/ שמירת יעד בשם
bottom of page