top of page

גינת ירק אורגנית ובית גידול לתולעים אדומות בגשר הזיו

החלום שלי היה תמיד לגדל בעצמי את הירקות שאנו אוכלים ולייצר עבורם קומפוסט (תולעים אדומות) ברוח עיקרון הקיימות.
בעבר שילבתי אהבה זו בעבודתי החינוכית, בחברת הילדים בקיבוץ ובתוכנית שיזמתי "גינות אינטרנט", בה הילדים גידלו ירקות וחקרו את הפן הבוטני והביולוגי בעזרת משאבי אינטרנט לרבות מומחים. כמו כן הדרכתי גינת ירק קהילתית בקיבוץ השכן. כיום אני מדריך את המורים מבית הספר שלי.

להגיע למצב של אספקה עצמית של ירקות מתוצרת עצמית לא היתה ואף פעם לא תהיה משימה קלה. 

הצלחות מלוות בכשלונות, רינה מהולה בדמעה ובדאגה (מי נגע בפלפל שלי?! שוב החולד הזה?!), אבל...

לאחר שנים של נסיונות ולמידה יומיומית, חשבתי שכדאי לשתף נלהבים אחרים בידע שנצבר. 

שרי.jpeg
bottom of page