top of page

 השימוש בתוצרים מקוריים כגון תבניות משחקיות ומצגות המפורסמות באתר זה הינו חופשי עבור מערכת החינוך בלבד (בתי-ספר וגני ילדים בעלי סמל מוסד בלבד). בעבור גורמים שמחוץ למערכת החינוך (לרבות מחלקות הדרכה בארגונים ועוד) השימוש בתוצרים מותנה בקבלת אישור מהמחבר- ראה לשונית "צרו קשר".

חדש!
"מעיל ברזל"-
בעקבות המלחמה

 

שימו לב! מחקרים הוכיחו כי אימון בשליפת ידע מהזיכרון (Retrieval Practice) יעיל הרבה יותר משינון! אימון זה הינו חלק מלמידה אקטיבית, שתועצם אם תתנו לתלמידים להכין מבדקי ידע עבור עמיתיהם. לפיכך היעזרו במבדקי הידע מספר פעמים במהלך לימוד הנושא ולא רק בסופו!
לקריאה נוספת אודות Retrieval Practice

bottom of page