top of page

כלים חזותיים לקידום למידה משמעותית וכמענה לשונות

וידאו

קישור לתחילת קטע נבחר בסרטון (המסלול המהיר)

או גזירת קטע מסרטון  

בימוי דידקטי של תמונה בפוטוסטורי

הורדה

wordArt- ענן מילים

טיפוגרפיה: מיטב המושגים במיטב סדרם

סטילס

חשיבה באמצעות עורך תמונות

שילוב וידאו כמקור מידע בטפסי גוגל

יצירת כרזה חינוכית באמצעות קולאז'

למבחר יישומוני אינפוגרפיקה

כרזות: הסיפור של המידע

bottom of page