top of page

עלון למוסד להכשרת מורים: בדף זה יוצגו העלונים שעיצבתי וערכתי במסגרת עבודתי במרכז פסג"ה אזורי טבריה

העיקרון המוביל כאן הוא יצירת ממשק אטרקטיבי ורלוונטי (עיצוב ותוכן) שיגרה את המורים לקרוא את הכתבות. לחצו על התמונה בכדי להציץ בעלון.

bottom of page