top of page

בדף זה יוצגו תוצרי פעילות ועדת העלון שהנחיתי בבית הספר חופי הגליל בגשר הזיו

עלון מקוון בית-ספרי: לדוגמה-חופיתון

מתוך דבר העורך: עלון מקוון זה, הוא עלון מקומי מאד המנסה לגעת בתחומי הענין שלכם תלמידים ומורים. כל כתבה מביאה סיפור וכל כתב מחוייב לעשות כל שביכולתו לעניין את הקורא ולהביא לו מידע מזוויות רבות ומפתיעות. כל כתבה מתחילה בתחקיר של תופעה ומסתיימת במסקנות מהם ניתן ללמוד.

מה מעסיק את התלמידים? סקירה -תשע"ו

"השקר ואני"- תחקיר מקיף בקרב תלמידי בית-הספר- תשע"ה

ארכיון

מחצית ב'- תשע"ד

מחצית א'- תשע"ד

 

מחצית א'-תשע"ג
מחצית ב'-תשע"ג 

 

מחצית א'-תשע"ב
מחצית ב'-תשע"ב 

 מחצית א' תשע"א 
מחצית ב'- תשע"א 

חנוכה תש"ע
פסח תש"ע
קיץ- תש"ע

bottom of page